روش‌های پیش‌تنیدگی

روش‌های پیش‌تنیدگی

 

روش‌های پیش‌تنیدگی

 

بتن پیش تنیده پیش کشیده Pretensined Prestressed Concrete :

روش پیش کشیدن همانگونه که از اسم آن پیداست، با کشیدن کابل پیش تنیدگی قبل از عملیات بتن ریزی و اجرای بتن روی کابل تحت کشش انجام می شود، در این روش ابتدا کابل پیش تنیدگی در بستر قالب بندی بتن از یک انتها توسط گیره Anchorage مهار می‏‌گردد و از انتهای دیگر توسط جک کشیده می‌‏شود. در ادامه پس از گیرش اولیه بتن و دستیابی به مقاومت مورد نظر کابل پیش تنیدگی به تدریج رها می‏‌شود و نیروی پیش تنیدگی به عضو بتنی منتقل می‏گردد.

 

بتن پیش تنیده پس کشیده Post-tensioned Prestressed Concrete :

 

این روش با کشیدن کابل پیش تنیدگی پس از عملیات بتن‌‏ریزی و گیرش بتن انجام می‏شود. این روش به دو صورت چسبیده Bonded و غیرچسبیده Unbonded اجرا می‌گردد.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.