مزایای ارتجاعی مقطع پیش‌تنیده

مزایای ارتجاعی مقطع پیش‌تنیده

رفتـار ارتجایی سبب مطابقت مفروضات طراحی با رفتار واقعی سازه می‏‌شود. رفتـار ارتجـایی سبب قابلیت شکـل‏پذیری Ductility سـازه می‌‏شود، این قابلیت برای بارهای ضربه‏ای Impact، بارهای ناشی از زلزله و ارتعاش مناسب است و در مورد دهانه‏‌های بزرگ و پل‌‏ها حائز اهمیت است.

 

نیـروی پیش تنیدگـی باعث کاهش تغییر شکل عضو می‏‌گردد، ضمن اینکه امکان خیز به طرف بالا نیز ایجاد می‏گردد، این قابلیت ها خصوصاً برای دهانه‏‌های بزرگ و در پل‏‌ها از اهمیت زیادی برخوردار می‏‌باشد.

 

بتن پیش تنیدگی بهترین راه حل در خصوص استفاده از بتن و فولاد با مقاومت بالا در ترکیب با یکدیگر می‌‏باشد، با کشیدن فولاد با مقاومت بالا و حذف کرنش اولیه آن، بدون نیاز به کرنش یا تغییر شکل زیاد، از مقاومت بالای فولاد استفاده به عمل می‌‏آید، ضمن اینکه ترکیب بتن و فولاد با مقاومت بالا سبب مقاطعی با ابعاد مناسب می‏‌گردد.

 

بتـن پیـش تنیده به دلیل رفتار ارتجاعی و حذف ترک‏های کششی از مقاومت برشی و پیچشی بیشتری در مقایسه با بتن آرمه برخوردار است.

 

بتـن پیش تنیده به دلیل ظرافت طرح و حذف ترک‌‏های کششی از ظاهر بهتری در مقایسه با بتن آرمه برخوردار است. بتـن پیش تنیده در سازه‏‌هایی همچون منابـع و مخازن به دلیــل حذف ترک‏های کششی یک راه حل مناسب به منظور آب‌بندی سازه است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.