سبک اسلایدری

نوع لیست

روش غیرچسبیده Unbonded
روش غیرچسبیده Unbonded 1402-08-13 kiarash

  روش غیرچسبیده Unbonded در این روش در داخل غلاف هیچگونه دوغابی تزریق نخواهد شد، در [...]

روش چسبیده Bonded
روش چسبیده Bonded 1402-08-13 kiarash

   روش چسبیده Bonded   در این روش ابتدا در مرحله قالب‌‏بندی بتن، غلاف ها در داخل [...]

روش‌های پیش‌تنیدگی
روش‌های پیش‌تنیدگی 1402-08-13 kiarash

  روش‌های پیش‌تنیدگی   بتن پیش تنیده پیش کشیده Pretensined Prestressed Concrete : روش پیش [...]

مزایای ارتجاعی مقطع پیش‌تنیده
مزایای ارتجاعی مقطع پیش‌تنیده 1402-08-13 kiarash

رفتـار ارتجایی سبب مطابقت مفروضات طراحی با رفتار واقعی سازه می‏‌شود. رفتـار [...]

مزایای مقطع پیش‌تنیده
مزایای مقطع پیش‌تنیده 1402-08-13 kiarash

 بـه دلیل اینکه در اعضــای بتـن پیش تنیده در هر دو حالت بار حداکثر و حداقل، [...]

بهترین تکنولوژی ساخت و مزایای آن
بهترین تکنولوژی ساخت و مزایای آن 1402-08-13 kiarash

بیش از سه میلیون متر مربع پروژه‌های مسکونی، اداری و پارکینگ های طبقاتی از سال 1382 [...]